Ада-иезиниң хайгааралы чок сугда эштип турар 14 уругну чандырган

Кызылдың Онза байдалдар болгаш хамааты камгалал килдизиниң ажылдакчылары хүн бүрүде Улуг-Хемниң эриинде профилактиктиг хыналданы чорудуп турар. Олар эрик кыдыында эжинген улуг-биче кижилерге эштириниң дүрүмнерин тайылбырлаан.

Оон аңгыда хем кыдыында дыштанган чонга хоруглуг черлерге эжинмезин сагындырган. Хыналда үнүүшкүннер үезинде хайгаарал чок назы четпээн уругларже онза кичээнгейни углаан. Ада-иезиниң хайгааралы чок сугда эштип турар 14 уругну чандырган.

Syldyschygash Solunu

Меню