Хүннүң херелдери шонза-даа…

Чылыг хүннерде уруглар хем эриинге эштип ойнаксаар. Ынчалза-даа хем-суг кыдыынга ада-иезиниң хайгааралы чокта, эштири айыылды тургузуп болур. Өвүр кожууннуң чагыргазының ажылдакчылары ада-иелерге болгаш уругларга «Хем-сугга айыыл чок чорук» база «Эштири хоруглуг черлер» дугайында буклеттерни үлээн. Тускай демдектер аскан болгаш дериттинмээн черлерге эштири хоруглуг дээрзин чагырга чериниң специалистери катап база сагындырган.

#Безопасноелето

Меню