Хем эриинде хайгаарал чок назы четпээн уруглар хөй

Улуг-Хем кожуунга уругларның сугга айыыл чок чоруун хандырары-биле хыналда үнүүшкүн эрткен.
Хыналданың түңнели-биле илерээни болза, ада-иелер назы четпээн уругларын хайгаарал чокка сугже чорудуп турар.

«Назы четпээн уруг болгаш хем-суг» хыналда үнүүшкүн үезинде 6 административтиг протоколду тургускан, 24 кижиге сагындырыгны кылган.

Хем эриинде назы четпээннерниң шуптузунга тайылбыр ажылды чоруткан.

#ПодростокВодоем
#Безопасноелето

Меню