Уруглар чураан

Бүгү делегейниң уруглар камгалалының хүнүнде «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити шимчээшкини «Ада-чурттуң камгалакчылары» фонудунуң Тывада салбырының коллективи-биле кады чаштарга асфальтыга чуруурунуң мөөрейин эрттирген.

Аңаа тускай шериг операциязының киржикчилериниң уруг-дарыы болгаш өске-даа күзелдиглер киришкен.

Мөөрейниң эң-не бичии киржикчизи 1,6 харлыг өпеяа болган. Чуруттунар чугайны холдарынга таптыг тудуп шыдаваза-даа, ол асфальтыны шокарлаан.

Меню