Улуг назы-харлыг хүнү

Улуг назы-харлыг кижилерниң хүнү-биле Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садының кижизидикчилери хоочун башкыларга холдан кылган белекчигештерин берген.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню