ЧАА ТООЛ

«Хүр-Күжүгеттиң оглу Хүрең-Кыскыл аъттыг Сергек» деп аттыг
чаа ном үнүп келген.
Тоолдуң кол маадыры Хүр-Күжүгет аймакка төрүттүнген Сергек деп
оол. Угаангыр, аваангыр, эптиг-эвилең, эрес-дидим маадырның дугайында
тоолду тыва, орус, анги дылда бижээн, он беш аңгы өңгүр чараш
чуруктарлыг, нота бижилгелиг тоол номун Тываның культура яамызы
үндүрген.
Республиканың бичии уруглар солуну «Сылдысчыгашка» бүгү-ле эки
чедиишкиннерни Тываның культура сайыды Алдар Тамдын, тоолдуң автору
Зоя Кыргыс, чурукчу Радомир Балган, хөөмейжи Андрей Моңгуш
илеретпишаан, номну белекке берген.
«Эртемнерни номдан тывар, эртинени черден казар». Чаа чылдың
байырлалын уткуштур үнүп келген чараш номну сонуургап номчуулуңар!

Бистиң корр.

Чуруктар Арслан Аракчааныы

#Тоол #Чаа_ном #СергейШойгу #Сылдысчыгаш_Солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню