Уруглар Наадымны чураан

Республика хүнү болгаш наадым байырлалдарын таварыштыр Өвүр район судунуң коллективи Хандагайтының школа чанында «Арыкчыгаш» лагеринге чурук мөөрейин эрттирген. Мөөрейге 19 уруг киришкен. Уруглар чуруктарынга аът чарыжы, хүреш маргылдаазы, тыва чоннуң амыдырал-чуртталгазының чаңчылчаан хевирлерин илереткен. Мөөрейниң түңнелинде 6-9 харлыглардан бирги черни Чигжит Сарыглар, ийигизин Анэля Монгуш, үшкүзүн Баткар Донгак, дөрткү черни Юнсум Донгак ээлээннер. 10 харлыг уруглардан бирги черге Алдын-Херел Донгак, ийиги черге Ай-Хаан Саая, үшкү черге Аяна Сундуй төлептиг болганнар.

Меню