Байырлыг чыскаал

Ээрбек ортумак школазынга Тиилелге хүнүнге тураскааткан чыскаал көрүлдези болуп эрткен. 1-ден 11-ги класстың өөреникчилери шупту идепкейлиг киришкеннер.

#тиилелгехүнү
#май9
#ээрбек_суур
#сылдысчыгаш_солуну

Меню