Баштайгы базымнар

Тываның кадет корпузунда «Журналистика» бөлгүмүнүң уруглары бирги шенелдени кылганнар. Школага болган спортчу хемчеглерниң бирээзин бичии журналист Диана Долгар «Сылдысчыгаштың» номчукчуларынга бижээн.

Бо удаада 5, 6, 7 класстың өөреникчилери канат тыртарынга күжүн шенешкеннер.

«Канат тыртары – тыва нацио­нал оюн эвес-даа болза, келир үениң солдаттары күштүг-шыырак болурунга ажык­тыг оюн. Класс бүрүзүнден бир командага 8 кижи киржир.
Дүшкүүрлүг адааннажыышкын-даа эгелээн. Класстар командазын төлээлээри-биле шыырактарын шилип, маргылдааже үндүрүп, диңмиттии-биле аарыкчылап турганының түңнелинде, күштүглер клазы илерээн.
5 класстар аразынга I-ги черни 5 «г», 6-7 класс­тар аразынга I-ги черни – 7 «г»-лер ээлээн.
Канаттың тиилекчилери, 5 «г» класстың командири Хеймерек Хертек: «Командавыс ады «Орленок». Канат тыртары чогум берге болбады. Башкывыстың өөредип кааны-биле, демниг, деңге «бирээ, ийи, үш» деп санап тургаш, удурланыкчыларывысты шыйыгдан үндүр тыртып кааптывыс. Эки белеткенип, тии­лээривиске бүзүрелдиг турдувус» — деп чоргаарал-биле чугаалан.
Диана Долгар,
Журналистика бөлгүмүнүң киржикчизи.
#Баштайгыбазымнар #ТКК #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню