Эмчи кижи

Эмчи — чер кырында эң-не буянныг мергежил. Чүге дизе эмчи кижи кижиниң кадыкшылын камгалап, аарыгларын эмнеп, улуг-бичии улуска өөрүшкүнү, аас-кежикти чедирип чоруур. Мээң улуг акым Кызылдың дүрген дуза чедирер төвүнде чолаачы болуп ажылдап чоруур. Ол база бодунуң улуг үлүг-хуузун киирип, бо берге үеде чонга дузаны кадып чоруур. А мен акымның уругларын алчып, дузалажып турар мен. Улуг даай-авам Кызылдың инфекциялыг аарыглар төвүнде эмчи. Ол амгы уеде эң берге ажылды кылып турар. Даай-авамның өг-бүлезиниң кежигүннери шупту эмчи мергежилдиглер. Уруу-биле оглу база Москваның, Барнаулдуң эмчи университеттерин доозуп турарлар. Мен база школаны доозупкаш, эмчи болурун шиитпирлеп алган мен. Чүге дизе эмчи кижи чонга улуг буянны чедирип, аас-кежикти сөңнеп чоруур.

Бо үеде берге аарыг-биле тулчуп турар шупту эмчилерге «Четтирдивис» деп мөгейип, оларга кадыкшылды, аас-кежикти күзедивис!

Аймира Монгуш,
Барлык ортумак школазының 8-ки классчызы.

#деньмедицинскогоработника #эмчилерхүнү #буянныгкижилер #буянныгэмчилер #сылдысчыгаш_солуну

Чурукту интернеттен алган.

Меню