Кайгамчыктыг байырлалывыс Чаа чыл-даа аалдап келди!

#Новогодниеокна челленджке идепкейлиг киржириңерни кыйгырдывыс, уруглар.
Бажыңыңарның, өөренип турар кабинеттериңер болгаш школаңарның соңгаларын Чаа чыл байырлалын таварыштыр өңнээлиңер!
Кызылдың 3 дугаар школазының өөреникчилери болгаш башкылары солагай талаккы дачаларже чедирип турар автобузунуң соңгаларын Чаа чыл байырлалынга уткуштур өңгүр-чараш кылдыр каастап, өңнээннер.

#Новогодниеокна #Чаачылдыңсоңгалары #Дети #Школа #Кызыл #Сылдысчыгаш_солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню