Киберспорт

Эрткен дыштаныр хүннерде студентилер аразынга Бүгү-российжи киберспорт лигазының регионалдыг чадазы болуп эрткен. Аңаа республиканың дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери киришкен. «Counter-Strike: Global Offensive», «DOTA 2» оюннарга интернет четкизин таварыштыр адааннашканнар.

Ийи оюнга шупту 20 команда киришкен. Командаларны оюн үезинде көөрге, компьютер артында шөлээн олурар ышкаш, а херек кырында виртуалдыг делегейде улуг спортчулар, тулчуушкуннарның халдакчылары.

Тиилээн командалар 3 муңдан 1 муңга чедир түңнүг акша болгаш тураскаалга блокнот, демир-үжүктерни алганнар. «Counter-Strike: Global Offensive» оюнга бирги черни – ТывКУ-нуң чыынды командазы, ийигизин – Кызылдың транспорт техникуму, үшкү черни Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникуму чаалап алганнар. «DOTA 2» оюнга Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникуму тиилекчилер болган. Ийиги, үшкү черлерге – ТывКУ-нуң командалары.

Тиилекчилер Сибирь Федералдыг округка студентилер аразынга болур оюннарга киржир эргени алган.
Киберспорт оюннары уругларның кадыын, харык-шинээн, назы-арын ылгавайн, шупту дең эргелиг киржип болур оюннарның бирээзи. Компьютер артында ойнакчының дүрген боданып, шиитпир хүлээп билиринден хамааржыр.
#Тыва #Киберспорт #Кызыл #resf17 #dota2 #Сылдысчыгаш_Солун

Меню