Маадырлыг чорук

ТР-ниң Онза байдалдар яамызының кол Эргелелинге тергиин ажылдакчыларны болгаш бичии Долаан, Чаян акышкыларны «Сугга дүшкен кижилерниң амы-тынын камгалааны дээш» деп хөрек демдектери-биле шаңнаан.
«Дуңмам-биле спортка дыка ынак бис. Хүннүң-не күш кирип, кадыкшылывыска эки болур кылдыр сула шимчээшкиннер кылып, маңнап ап турар бис. Чайның бир изиг хүнүнде даг кырынга маңнап чорааш, бир-ле чиктиг чүүлдү эскерип, сугдан үнүп чадап турар кижилерни көрүп калдывыс. Чеде бээривиске, 2 бичии оолдар сугдан үнүп чадап турар болган. Аңаа улуг дузавысты көргүстүвүс» — деп, Долаан чугаалаан.
Акышкылар шаңнал алганынга өөрүп, кел чыдар байырлал Чаа чыл-биле эш-өөрүнге байырын чедирип, эрес-дидим, кежээ, угаанныг кижилер кылдыр өзерин күзээн.

Чуруктар Буян Ооржактың.

#маадырлыгчорук #сылдысчыгаш_солуну

Меню