Садиктерде чылыг

Бай-Тайга кожууннуң уруглар садтарында чылыгны өй-шаанда киирген. Ол дугайында кожууннуң удуртулгазындан Аржан Хертек дыңнаткан.

Меню