Шаг чаагай – Шагаа чаагай!

Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садында улуг бөлүктүң уругларынга Шагаа байырлалынга тураскааткан «Шаг чаагай –Шагаа чаагай!» деп утренник болуп эрткен.
Кижизидикчи башкылар ада-өгбелерниң бурун шагдан сагып келгени улусчу ёзулалдарны уругларга билдингири-биле тайылбырлап, байырлалдың оюннарын ойнаткан. Оларның аразындан Аскак-кадайны уруглар сонуургап, каткы-итки-биле ойнааннар.
Чараш тыва национал хептер кеткен уруглар, өөренип алган ыры, шүлүүн, танцы-самын бараалгадып, Шагааның ак чемнерин чип, эки хөөннүг байырлааннар.

#шагаа #уругларсадтары #байырлал #тываоюннар #ээрбек_суур #сылдысчыгаш_солуну

Меню