Шагаа байырлалы

Өвүр кожууннуң Саглы ортумак школазынга Шагаа байырлалынга тураскааткан «Тыва өг. Өгбелерниң бөөдей өөнче аян-чорук» деп класстан дашкаар кичээл-экскурсия школаның музейинге болуп эрткен.
Аңаа уругларга тыва өгнүң төөгүзүнүң дугайында тоолчургу чугааны сонуургадып, тыва өгнүң тургузуун тайылбырлаан.
Тыва чоннуң шаандан бээр чурттап чораан оран-савазын хүндүлеп, ону амыдыралында канчаар ажыглап турарын билиндирбишаан, амгы үе-биле холбап, тыва езу чаңчылдарга сонуургалын бедиткен.

#Школа #дети #шагаа #овур #Саглы #Сылдысчыгаш_солуну

Меню