Школаларда Шагаа айы уламчылап турар

«Шагаа-2021» айга тураскаадып Туран школазынга «Тыва оюннар» деп мастер-класс болуп эрткен. Аңаа уруглар кажыктың аът, инек, хой, өшкү аңгы-аңгы талаларын билип ап, сонуургал-биле ойнап өөренгеннер. Кажык, буга-шыдыраа дээш өске-даа тыва национал оюннарга мастер-класстарны кожууннуң төп ном саңының ажылдакчызы Саяна Чыйдан-оол организастап эрттирген.
#Шагаа_2021 #Тываоюннар #Туран #Сылдысчыгаш_Солун

Меню