Сылдыска чагаалар

Экии, Сылдысчыгаш солунум!

Мээң адымны Тензин дээр. Кызыл-Мажалык суурнуң «Аленушка» уруглар садының кижизиттирикчизи мен. Бо чайын авам, ачам, кырган-авам, кырган-ачам эң-не чараш хоорай Москвага дыштангаш келдивис. Кызыл шөлге агаарлаарга аяныын! Кел чыдар чараш байырлалывыс Адалар хүнү-биле ачам, кырган-ачам болгаш өске-даа даайларымга кадык болурун күзедим. Ынак мен, силерни чыттадым!

#Деньотца #Адалархүнү #Мээң_ачам #Сылдысчыгаш_солуну

Меню