Сылдыска чагаалар

Экии, Сылдысчыгаш!

Мээң адымны Айрана дээр. Тээли суурнуң «Белек» уруглар садының школаже белеткел бөлүүнче барып турар мен. Келир чаа чылда школаже өөренип кирер. Үжүктерни шуптузун өөренип, номчуттунар мен. Авам, ачам, кырган-авам, кырган-ачамның күскү сиген ажылынга дузалажырымга меңээ дыка солун болган. Чоок улузумга дузалажып турар кылдыр өзүп келген мен.

Айрана Ооржак, 6 харлыг.

#сылдыска_чагаалар #уруглар_бижип_тур

Меню