Тыва хевим — чоргаралым!

Тес-Хем кожууннуң Аленушка уруглар садында ясель бөлүүнүң уруглары Сангье Донгак (2харлыг).
#Тывахевисчоргааралым #Тем_Хем #Аленушка #уругларсады #Сылдысчыгаш_Солун

Меню