Уруглардан чагаалар

Экии, ынак өңнүүм, Сылдысчыгаш!

Мени Арья Шоюн дээр. Кызыл хоорайның дугаары 9 школа-гимназиязының 6-гы клазының өөреникчизи мен. Мээң ачамның адын Аян Ховалыг дээр. Ол оператор-программист. Ачам топтуг-томаанныг, ажылгыр-кежээ, тура-соруктуг, биче сеткилдиг, дузааргак, өөреникчилериниң ынак башкызы. Хостуг үезинде компьютерге ажылдаарынга база ус-шеверленип чазанырынга сундулуг. Оон аңгыда торт, манник, ролл, пицца, суши, шаурма, зефир болгаш янзы-бүрү чаагай чемнерни биске ажы-төлүнге кылып бээр. Ынчангаш ачамга Адалар хүнүн таварыштыр аас-кежикти, өөрүшкүнү, ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзедим. Сеңээ ынак мен, ачай!

Хүндүткел-биле, урууң Арьяшкадан.

#ДеньОтца
#ПапаМожет
#ВместеСПапой
#ПапаРядом
#Мээң_ачам
#АдаларХуну
#ПоздравимПапу
#Сылдысчыгаш_солуну

Меню