Ыдыктыг ай — Сака Дава

Бо чылын май 12-ден июнь 10-нуң хүнүнге дээр Ыдыктыг ай – Сака Дава байырлалын демдеглеп эрттирип турар.
Дүүн, Бурган хүнү айның 15 чаазында Ыдыктыг Үстүү-Хүрээге улуг номнал болган. Аңаа Тываның Камбы-Ламазы баштаан 8 лама башкылар улуг номналды эрттиргеннер. Чүдүкчү чон республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан кээп, сагыш-сеткилин, үзел-бодалдарын арыглап, Yш Эртинеден Авырал-камгалалды дилеп, чалбарып, сүзүглээн.

#Бурган_хүнү #Сака_Дава_айы #Ыдыктыг_ай

Меню