Салгалчылар эртинени дилээн

Арыскан ортумак школазының чанында «Салгал» лагеринге «В поисках клада» деп темалыг хүн эрткен. Уруглар бот-боттарын деткижип, дүрген шиитпирлер хүлээп алырынга өөренген. лагерьниң хүн чурумунда «Здоровые уши» кадыкшыл минутазы, спортчу оюннар, отрядчы херектер дээш оон-даа өске хемчеглер кирген.

#детскийлагерьСалгал
#летнийотдых

Syldyschygash Solunu

Меню