Мени Чайыраш дээр

Мөңгүн-Тайга кожуунуң Мугур-Аксы суурунга төрүттүнген мен. Чеди харлыг мен, ам бо күзүн бирги класска өөренип киреринге белен мен.
Өг-бүлемниң хеймер уруу мен. Ачамны Эрес Норбуевич, авамны Чодураа Сыйбын-Караевна Хандыңмаа дээр. Менден улуг акым Сүлдем, Мугур-Аксы суурнуң дугаары 1школазының 2 «а» класста өөренип турар.
Мээң ынак дириг амытаннарым койгун-биле диис. Хостуг үемде пластилинден чараш чүүлдер кылырынга, өңнеттинеринге, пазл чыырынга база эш-өөрүм-биле ойнаарынга ынак мен.
Чайгы үеде кайнаар дыштанып, кайы хире эрттиргенимни силерге сонуургаттым.
Чайыраш Хандыңмаа
Мугур-Аксы суур.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню