Айыыл карак чивеш аразында бооп болур

Бии-Хем кожууннуң социал албаны хем-суг эриинде уругларның айыыл чок чоруун хандырары-биле доктаамал хыналда үнүүшкүннерни чорудуп турар.
Назы четпээн уругларга профилактиктиг тайылбырны чорудуп, ада-иелерге чаштарның амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалгазын сагындырар ажыл уламчылап турар.

Назы четпээннерге айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыырын өөредип, оларга хем-суг чанынче бичии дуңмаларын эдертип алгаш ойнаарын хоруур. Айыыл карак чивеш аразында бооп болур.

Меню